ATLIEKŲ TVARKYMO ŽINYNAS VARTOTOJAMS

Poreikis rūšiuoti atliekas. Didžiąją atliekų dalį sudaro vertingos medžiagos, kurias galima perdirbti į naudingus daiktus. Išrūšiuotos popieriaus ir kartono atliekos virsta higieniniu popieriumi ar pakuote, panaudoti plastiko maišeliai tampa kitais maišeliais ar plastiko indais, surinkti stiklo buteliai perlydomi į naujus, laidai virsta dažais, perdirbta elektros ir elektroninė įranga tampa žaliava kitos įrangos gamybai, iš išskirstyto metalo laužo gaminami metalo dirbiniai. Tačiau dažniausiai šios atliekos patenka į bendrą buitinių atliekų srautą arba tiesiog išmetamos į aplinką. Tokiose atliekose esantys sunkieji metalai, rūgštys ir kitos kenksmingos medžiagos kelia didelę grėsmę žmogaus sveikatai ir gamtai. Patekusios į aplinką pavojingos medžiagos gali garuoti, patekti į gruntinius vandenis, užsidegusios išskirti kenksmingas medžiagas. Tai gali neigiamai paveikti žmonių sveikatą ir ekosistemų pusiausvyrą, todėl šias atliekas būtina rūšiuoti ir atiduoti specializuotoms įmonėms, kurios jas saugiai perdirba arba perduoda kitiems atliekų tvarkytojams.

 

Atliekų ženklinimas. Baterijos, akumuliatoriai bei elektros ir elektroninė įranga atitinkamai ženklinami, tokiu būdu juos išskiriant kaip pavojingus aplinkai. Ženklinimas nurodo:

 

-         kad išeikvotos baterijos ir akumuliatoriai bei sena, sugedusi, sudėvėta ir nebenaudojama      elektros ir elektroninė įranga turi būti surenkama atskirai nuo kitų buitinių atliekų (ženklinimo simbolis, nurodantis atskirą surinkimą, yra kryžmai perbrauktas konteineris);

 

-         kad baterijose ir akumuliatoriuose yra sunkiųjų metalų (ženklinimo simbolis, kad yra sunkiųjų metalų, yra atitinkamo sunkiojo metalo cheminis simbolis (Hg, Cd, ar Pb)) priklausomai nuo baterijos ar akumuliatoriaus tipo. 

 

Atliekose esančių pavojingų medžiagų keliamas pavojus aplinkai ir žmonių sveikatai. Ypatingą grėsmę aplinkai kelia atliekose esantys sunkieji metalai (turintys didesnį kaip 5 g/cm3 tankį) - švinas, gyvsidabris ir kadmis. Kiti sunkieji metalai - cinkas, varis, manganas, litis ir nikelis - taip pat kaupiasi aplinkoje ir todėl neturėtų būti išmetami kartu su komunalinėmis atliekomis. Jei šios atliekos išmetamos į sąvartynus su buitinėmis atliekomis, jos pradeda irti ir skleisti medžiagas, kurios gali pakeisti cheminę dirvožemio sudėtį, nudeginti augalų lapus, gyvūnų odą. Iš aplinkos sunkieji metalai gali patekti į maistui auginamus augalus, būti išplauti į vandens telkinius ir iš čia patekti į gyvūnų bei žmonių organizmus. Patekę į žmogaus organizmą sunkieji metalai gali pažeisti DNR ir ląsteles. DNR pažeidimai padidina tikimybę susirgti vėžinėmis ligomis. Gyvsidabris kenkia fermentų veiklai, pažeidžia centrinę nervų sistemą. Per didelis kiekis švino stabdo vaikų augimą ir intelektualinį vystymąsi. Be to, ši medžiaga gali sukelti chronišką neigiamą poveikį kraujotakos ir nervų sistemai. Kadmis sulėtina baltymų apykaitos procesus organizme, kas savo ruožtu sukelia galvos skausmus, svaigulį, susierzinimą, nemigą, blogą apetitą, pykinimą bei vėmimą, uoslės jautrumo sutrikimus, nosies kraujagyslių trūkinėjimus (kraujavimą), sunkų kvėpavimą, kosulį bei skausmus krūtinės srityje. Didelė nikelio koncentracija sukelia grėsmę susirgti prostatos, plaučių vėžiu, padidina riziką susirgti širdies ligomis.

 

 Esamos ir galimos tokių atliekų surinkimo sistemos.Vartotojų teisės. Vartotojas, pirkdamas baterijas, akumuliatorius, elektros ir elektroninę įrangą, turi teisę to paties tipo prekę nemokamai priduoti prekės pirkimo vietoje. Taip pat vartotojas turi teisę senas, sugedusias, sudėvėtas ir išnaudotas tokio tipo prekes nuvežti į stacionarias specializuotas surinkimo aikšteles, kurios įrengtos visuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose.

Visos surinktos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę šias atliekas tvarkyti.

Baterijų, akumuliatorių bei elektros ir elektroninės įrangos atliekos priimamos nemokamai šiuo adresu:

 

UAB „LOKMITA“ Taikos pr. 141, LT-51132 Kaunas

Tel.: +370 671 09607

El.paštas: info@lokmita.lt, tinklalapis: http://www.lokmita.lt/

Kontaktinis asmuo: Administratorė

 

Skatiname Jus - vartotojus - ne tik rinkti baterijas, akumuliatorius, elektros ir elektroninę įrangą, atiduoti ją perdirbimui, bet rūšiuoti ir kitas atliekas (popierių, stiklą, plastiką). Neatidėkite to kitai dienai, pradėkite jau šiandien!